سیملاین

:دستگاه درزگیری

 

 

 

110 گالن

ماگما 110 :

شرکت سازنده : سیملاین آمریکا

(ظرفیت :110 گالن(227لیتر

ابعاد: طول 3610 ، عرض 1956 و ارتفاع  2235 میلی متر

موتور: 25 اسب ، آب خنک دیزلی.

ظرفیت باک گازوئیل: 25 گالن

ظرفیت روغن دوردیک : 30 گالن

قدرت انتقال مواد:  2 اینچ

دارای شیلنگ حرارت الکترونیکی

دارای صفحه نمایش دیجیتال کنترل روغن و مواد

.اکسل با ترمز الکتریکی

  دارای مخزن مواد با درجه حرارت قابل تنظیم.

دارای  مخزن 15 در 26 اینچ با قابلیت جلوگیری از پاشیدن مواد.

دارای پمپ حرکت هیدرولیکی با همزن و تیغه های عمودی

وپدالهای افقی.

کوچک و مناسب برای شهرداری ها

توضیحات بیشتر :دانلود

خرید

مگما 230

شرکت سازنده : سیملاین آمریکا

(ظرفیت :230 گالن(890لیتر

وزن:2127 kg

ابعاد: طول 4191 ، عرض 2210 و ارتفاع  2286 میلی متر.

موتور: 4 / 25 اسب ، آب خنک دیزلی.

ظرفیت باک گازوئیل:30 گالن

قدرت انتقال مواد : اینچ 2

دارای پمپ حرکت هیدرولیکی با همزن دارای تیغه های عمودی و پدالهای افقی.

 

دارای شیلنگ حرارت برقی.

دارای صفحه نمایش دیجیتال  کنترل روغن و مواد.

دارای اکسل با ترمز الکتریکی.

داری مخزن مواد عایق با درجه حرارت قابل تنظیم.

دارای  مخزن 15 در 26 اینچ با قابلیت جلوگیری از پاشیدن مواد:

متداول ترین مدل در ترمیم آسفالت بزرگراهها

توضیحات بیشتر :دانلود

خرید

ماگما 410

شرکت سازنده : سیملاین آمریکا

ظرفیت :410گالن (227لیتر)

وزن:2640 kg

سوخت :گازوئیل

ابعاد: طول 4698 ، عرض 2286 و ارتفاع  2286 میلی متر.

موتور: 4 / 25 اسب آب خنک دیزلی.

ظرفیت باک گازوئیل:30 گالن

قدرت انتقال مواد:2 اینچ

پمپ حرکت هیدرولیکی با همزن دارای تیغه های عمودی و پدالهای افقی.

داری شیلنگ حرارت الکترونیکی

دارای صفحه نمایش کنترل روغن و مواد

دارای اکسل با ترمز الکتریکی.

دارای مخزن مواد عایق با درجه حرارت قابل تنظیم.

دارای مخزن 15 در 26 اینچ با قابلیت جلوگیری از پاشیدن مواد

توضیحات بیشتر :دانلود

خرید

تماس با ما باز گشت به صفحه اصلی >>