راهسازی و راهداری

توسط |۱۳۹۷-۱۱-۱۳ ۰۳:۵۵:۱۷ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۷|راهسازی و راهداری|

راهسازی     راه ها به عنوان شریانهای اقتصادی هر کشور از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند وروسازی راه ها به عنوان یکی از سرمایه های ملی در هر کشور محسوب می شوند .در ایران نیز از یک سو با توجه به لزوم فراهم آوری زیرساخت های مناسب و توسعه