تعمیرات و تامین قطعات

 راه لیبهر در سال 1370 به دلیل احساس نیاز به ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین  آلات راهسازی درسطح کشور راه اندازی شده و توانسته با رشد تکنسین ها ومتخصصینی کهدوره ویژه این ماشین آلات  را گذزانده اند،خدمات مطلوب را در کوتاه ترین زمان وو بر طبق استانداردهای جهانی انجام...

اجرای درز انبساط پل ها به روش پلیمری

راه ها به عنوان شریانهای اقتصادی هر کشور از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند و روسازی راه ها و پل ها به عنوان یکی از سرمایه های ملی در هر کشور محسوب می شوند .در ایران نیز از یک سو با توجه به لزوم فراهم آوری زیرساخت های مناسب و توسعه شبکه ارتباطی در کل کشور،ساخت جاده ها...

درزگیری آسفالت

درزگیری آسفالت چیست؟ درزگیری یکی از روش های نگهداری و پیشگیری از خرابی آسفالت است که پیمانکاران و شهرداری ها واداره های راه بدینوسیله عمرآسفالت را افزایش داده و به مقدار بی نهایت در هزینه ها صرفه جویی میکنند. ترکهای خیابان ها به سبب انبساط یا انقباض ناشی از تغییر و...

راهسازی و راهداری

راهسازی راه ها به عنوان شریانهای اقتصادی هر کشور از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند و روسازی راه ها به عنوان یکی از سرمایه های ملی در هر کشور محسوب می شوند .در ایران نیز از یک سو با توجه به لزوم فراهم آوری زیرساخت های مناسب و توسعه شبکه ارتباطی در کل کشور،ساخت جاده ها...