علت دانه دانه شدن روسازی

دانه دانه شدن آسفالت :

دانه دانه شدن یا سایش، جدا شدن مداوم مصالح سنگی از سطح روسازی می باشد که علت آن کمبود قیر و یا جدا شدن مصالح سنگی می باشد. حرکات کوچک ذرات سنگدانه ای که در اثر بار ترافیک و یا تنش های ناشی از یخ زدگی آب ایجاد می شود باعث ایجاد تنشها و کرنشهای کششی در آسفالت می شود که ممکن است از مقاومت چسبندگی قیر تجاوز نماید. در دانه دانه شدن با شدت کم یا متوسط فقط مقداری از مصالح سنگی ریزدانه جدا می شود ولی در دانه دانه شدن با شدت زیاد، مصالح سنگی درشت نیز از سطح رویه کنده می شود. دانه دانه شدن، نتیجه رطوبت و یا جدا شدن غشاء قیر از روی سنگدانه ها، اکسیداسیون قیر، تراکم ضعیف یا کم لایه های روسازی در حین عملیات اجرایی و یا مقدار کم قیر موجود در مخلوط آسفالتی می باشد.

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۷ ۱۶:۵۰:۴۷ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷|