شاول

 

 

شاول چیست ؟
شاول ها بیل‌های مکانیکی زنجیری می‌باشند که علیرغم موتور قوی دارای دکل تقویت شده و قدرتمندی بوده که قابلیت برداشت و بارگیری خاک و تراشه بیشتری را با توجه به حجم بالای باکت خود دارا می‌باشند.یکی از تفاوت‌های شاولها و بیل‌های مکانیکی حالت عکس قرار گرفتن باکت دستگاه نسبت به دکل می‌باشد

در واقع باکت شاولها همانند لودرها به بیرون طراحی و اجرا شده است بنابراین با توجه به قدرت موتور بالا و نیز دکل و باکت تقویت شده می‌توان از آنها در حفاری زمین‌های سخت نیز استفاده نمود