راهسازی

 

 

راه ها به عنوان شریانهای اقتصادی هر کشور از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند وروسازی راه ها به عنوان یکی از سرمایه های ملی در هر کشور محسوب می شوند .در ایران نیز از یک سو با توجه به لزوم فراهم آوری زیرساخت های مناسب و توسعه شبکه ارتباطی در کل کشور،ساخت جاده ها و مسیر های جدید اجتناب ناپذیر می باشد و از سوی دیگر حفظ وضعیت مناسب راه های موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 شرکت فنی و مهندسی راهدار صنعت از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را بمنطور ایجاداشتغال مولد و کمک به عمران و آبادانی کشور با جذب نیروهای متخصص و کارآمد و فراهم نمودن ماشین آلات راهداری و راهسازی و با سرمایه گذاری مناسب بخصوص در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز و خوشبختانه در این مدت توانست پروژه های مهمی در مناطق مزبور به سرانجام برساند،که نمونه ای از آن را به شرح زیر اعلام میدارد.

الف:پروژه های راهسازی و راهداری در حوزه ایرانشهر 

 • اجرای عملیات تکمیل روکش آسفالت گرم محور جکیگور-چابهار
 • اجرای روکش آسفالت واریانت جکیگور و واریانت پل پیشین
 • اجرای روکش آسفالت گرم و سطحی محور جکیگور-قصرقند
 • اجرای زیر سازی و آسفالت گرم راه های روستایی قصرقند
 • اجرای زیرسازی و آسفالت گرم راه های روستایی قصرقند و بخشی از دشتیاری
 • عملیات اجرای باند فرودگاه پهپاد در جکیگور
 • تهیه و اجرای آسفالت خیابان مکران-خلیفه در شهرستان راسک
 • اجرای آسفالت خیابان ها و کوچه های شهرستان پیشین
 • آسفالت راه های روستایی قصرقند

ب:پروژه های راهسازی و راهداری در حوزه استان خراسان جنوبی

 • بهسازی و روکش آسفالت محور بیرجند – قاین
 • اجرای عملیات خاکی و آسفالت و آسفالت تقاطع زیرگذر دهلکوه
 • اجرای پروژه آسفالت گرم کمربندی بیرجند
 • بهسازی و روکش آسفالت کمربندی بیرجند-خوسف
 • بهسازی و روکش آسفالت کمربندی خوسف – سه راهی راهداران

 ج:پروژه راهسازی و راهداری در حوزه تهران و قزوین

 • طراحی و اجرای بزرگراه فردوسی و روسازی و بهسازی راه های ارتباطی
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  واقع درحصارک تهران
 • طراحی و اجرای بهسازی روکش آسفالت بزرگراه خلیج فارس تهران
 • بهسازی و روکش آسفالت جاده قزوین- بویین زهرا