اجرای درز انبساط پل ها به روش پلیمری (mpjf)

 

 

راه ها به عنوان شریانهای اقتصادی هر کشور از اهمیت بخصوصی برخوردار می باشند و روسازی راه ها و پل ها به عنوان یکی از سرمایه های ملی در هر کشور محسوب می شوند .در ایران نیز از یک سو با توجه به لزوم فراهم آوری زیرساخت های مناسب و توسعه شبکه ارتباطی در کل کشور،ساخت جاده ها و مسیر های جدید اجتناب ناپذیرمی باشد واز سوی دیگر حفظ وضعیت مناسب راه های موجود از اهمیت ویژه ازبرخوردار است.

امروزه نگهداری  راه ها همواره به یکی از دغدغه های اصلی وزارت راه و شهرسازی، کارفرمایان و پیمانکاران تبدیل شده است.

ویژگی خاص این پلیمر که جز تولیدات  شرکت عمران عایق شیمی محصوب می شود؛ چسبندگی و نفوذ به داخل بتن بوده و دارای خاصیت الاستیکی ویژه ای است که در صورت کشیده شدن تا ۷ برابرابعاد خود به راحتی تغییر طول داده و پس ازرها کردن سریعا به حالت اولیه خودش باز میگردد.

 • قیمت تمام شده در مقایسه با درزانبساط الاستومری حدود ۶۰-۵۰ درصد آن می باشد.
 • این محصول به علت خاصیت الاستیکی ویژه آن در برابر اثرات خستگی بسیار مقاوم و با دوام است و از این حیث در مقابل اثرات بارهای دینامیکی پل ها حداقل برای ۲۰ سال دوام آن متصور است.
 • درز انبساط پل ها را به راحتی آب بندی نموده و از نفوذ آب های دارای املاح مضر و نمک جلوگیری میکند.
 • ایجاد سطحی صاف برای عبور وسایل نقلیه بدون سر و صدای ناشی از ترافیک

پروژه های اجرای درز انبساط به روش پلیمری(mpjf)

 • اجرای درز انبساط پل آزار رود محور چالوس- رامسر(منطقه نشتارود)
 • اجرای درز انبساط پل هل واقع در قطعه چهارم محور آزادراه تهران- پردیس
 • اجرای درز انبساط پل کاج واقع در محور قم – گرمسار (منطقه کوه سفید)
 • اجرای درز انبساط پل بزرگ کمربندی شمال آمل
 • اجرای درز انبساط پل رامیان واقع در محور اردبیل – مشکین شهر
 • اجرای درز انبساط پل های بالارود  شمالی،عبدل خان،کارون ۳ و ایستگاه۱۲،
 • محور های ادارات راه و ترابری استان خوزستان
 •  اجرای درز انبساط پل رودخانه شور محور تهران – ساوه
 • اجرای درز انبساط پل شادچای محور تهران – ساوه
 • اجرای درز انبساط پل بادامک محور تهران – شهریار
 •   اجرای چندین درز انبساط پل در شهرداری قزوین
 • اجرای چندین درز انبساط پل در شهرداری شهرکرد
 • عملیات مرمت ، آب بندی و درز انبساط پل وین