تعمیرات و تامین قطعات

 

 

راه لیبهر در سال 1370 به دلیل احساس نیاز به ارایه خدمات تعمیر و نگهداری ماشین  آلات راهسازی درسطح کشور راه اندازی شده و توانسته با رشد تکنسین ها ومتخصصینی کهدوره ویژه این ماشین آلات  را گذزانده اند،خدمات مطلوب را در کوتاه ترین زمان وو بر طبق استانداردهای جهانی انجام دهد. این شرکت توانست پروژه های مهمی در مناطق مزبور به سرانجام برساند،که نمونه ای از آن را به شرح زیر اعلام میدارد