اهداف و چشم انداز 

 

 

ماموریت و چشم انداز

به منظور حفظ و افزایش خوش نامی و اعتبار شرکت در سطح داخلی و بین المللی، ما رعایت اصولی چون صداقت در کار، توجه به خواسته های مشتریان و سایر ذینفعان را ارزشهای اصلی سازمان خویش قرار داده ایم و همواره سعی داریم تا در راستای تحقق چشم اندازسازمانی خود، خط مشی کیفی زیر را دنبال نماییم.

  • رعایت کلیه اصول اخلاقی و حرفه ای در فعالیت های تخصصی کسب و کار

  • تامین نیازها و رضایت مشتریان

  • دستیابی به بازارهای جدید در کشور و منطق

2019-02-01T03:10:04+00:00

ثبت ديدگاه